Aylık trafik (Bandwidth) nedir?

Bandwidth, Türkçe’si bant genişliği, kullanılan sistem veya network ciğazının calıştığı frekans...